Logo
E, R, G en A
Home
Teams
Programma
Training
Foto´s
Verslagen
Route
Info

Zie voor alle telefoonnummers en email-adressen, indelingen en andere informatie onze
Nieuwsbrief

Daarnaast is er een nieuwsbrief aangaande het samenwerkingsverband met VZK Haule
VZK-Donkerbroek

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.
Zie hier onze Privacy Policy


Contributie

Vanaf 1-01-2017 zijn de volgende tarieven van toepassing:       

                -Senioren (18+ jaar): € 20,-
                -Junioren (16-17 jaar): € 15,-
                -Aspiranten (11-15 jaar): € 13,50
                -Pupillen (6-10 jaar): € 12,50

                -Kangoeroes (0-5 jaar): € 2,50
                -Recreanten: € 5,00

Opzeggen aan het einde van het seizoen voor 1 mei. Er wordt van je verwacht dat je een seizoen afmaakt, slechts bij uitzondering wordt daar vanaf geweken.
Een seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Bij tussentijds opzeggen geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Daarnaast is het zo dat je de resterende maanden van het seizoen nog je bondsdeel van de contributie moet voldoen. Meestal wordt dit in één keer afgerekend.


Sponsors

-